Tân thủ tướng Anh cam kết sửa chữa ‘những sai lầm’ của người tiền nhiệm, bảo đảm sự ổn định