Nhà phân tích: Việc ông Tập củng cố quyền lực báo hiệu một Trung Quốc hung hãn hơn