Nhà sản xuất đàn dương cầm Steinway: Từ giấc mơ Mỹ đến hình mẫu xuất sắc của Hoa Kỳ

Kể từ cuối thế kỷ 19, Steinway & Sons đã được công nhận là hãng đàn dương cầm nổi tiếng thế giới.