Trí tuệ nhân tạo không thể ‘đe dọa’ các nhà soạn nhạc