Bộ phim ‘Oppenheimer’ bội thu giải thưởng ở nhiều hạng mục Oscar

Nhà sản xuất Emma Thomas nói: ‘Tôi nghĩ bất kỳ ai trong số các nhà làm phim chúng tôi đều biết mình luôn mơ về khoảnh khắc này.’