Phim mới ‘Ngàn năm có một’ của hãng New Century Films sẽ sớm ra mắt trực tuyến