Nhà soạn nhạc nổi tiếng giấu tiền trong các bản nhạc để giúp đỡ người cha nghèo