Nhà thiết kế nội thất Cathy Kincaid thổi luồng sinh khí mới vào những ngôi nhà cổ xưa