Nhà thơ ở New York: Đại Sư Lý nhìn thế gian bằng Phật nhãn, từ bi giáo hóa thế nhân