Nhà văn Charles Dickens: ‘Lễ Giáng Sinh là gì khi chúng ta già đi’

Đây là Lễ Giáng Sinh của tác giả cuốn “A Christmas Carol” (Hồn Ma Đêm Giáng Sinh) mà chúng ta có thể chưa cảm thấy quen thuộc