Nhà vận động Duy Ngô Nhĩ: Mỹ có thể đã mua các tấm quang năng Trung Quốc làm từ lao động cưỡng bức