Nhạc khí thời cổ đại: Đàn Tranh – Linh khí thoát tục thiên cổ