Nhân chứng: Có dấu hiệu hành vi sai trái của gia đình Biden, nhưng cần thêm bằng chứng để đàn hặc Tổng thống

Một nhân chứng của Đảng Cộng Hòa cho biết: “Vẫn cần thêm nhiều thông tin hơn nữa.”