Nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, thanh niên nông thôn tỉnh Quảng Đông vượt biên sống lưu vong ở Đức