Nhân tố nào khiến giáo dục Phần Lan xếp thứ hạng cao trên thế giới?