Nhân vật chủ chốt rời khỏi ‘kế hoạch kiểm duyệt rộng lớn’ của chính phủ TT Biden