Vì sao ‘app cho mọi thứ’ của ông Elon Musk khiến tất cả chúng ta lo lắng?