Nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc đào thoát thành công theo ‘sự chỉ dẫn của Chúa’