Nhật Bản ‘chuẩn bị’ sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần Đài Loan