Nhật Bản công bố nồng độ tritium trong mẫu nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima