Nhật Bản liên tục phạm vào ‘lằn ranh đỏ’ của Trung Cộng về tình hình ở eo biển Đài Loan