Nhật Bản-Malaysia tăng cường bang giao trước mối nguy Trung Quốc