Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục trước mối đe dọa từ Trung Quốc