Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, an ninh năng lượng