Nhật không biết Nga sẽ thực hiện thanh toán bằng đồng rúp cho dầu khí bán cho các nước ‘không thân thiện’ ra sao