Nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh hiếm có về ‘thợ săn đại bàng’ ở Mông Cổ