Nhiếp ảnh: Người cha dành 13 năm để làm sân sau thành vườn theo phong cách Nhật Bản