Nhiều lập luận được đệ trình để loại bỏ vụ án của ông Trump khỏi tòa án tiểu bang Georgia