Cử tri độc lập lên tiếng về bản cáo trạng truy tố cựu TT Trump