Nhiều nhà điều hành cao cấp từ chức sau vụ xét xử gian lận tài chính lớn nhất Trung Quốc