Nhìn cận cảnh, các kế hoạch kinh tế của ĐCSTQ cho thấy những bất cập lớn

Bắc Kinh chủ yếu phản ứng trước các vấn đề kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc bằng ngôn ngữ đầy tham vọng nhưng ít có giải pháp cụ thể.