Nhóm bảo tồn truyền thống ở Hạ viện chặn dự luật FISA, gây bất lợi cho Chủ tịch Johnson

Nhóm bảo tồn truyền thống phản đối gay gắt với việc dự luật giám sát này thiếu yêu cầu về trát lệnh trước những lo ngại về quyền tự do dân sự. Trước đó, ông Trump đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa ‘hủy’ dự luật này.