Nhóm ngành cảnh báo: Xe điện Trung Quốc giá rẻ lắp ráp tại Mexico có thể phá hủy ngành xe hơi của Hoa Kỳ

‘Cửa hậu thương mại còn để ngỏ đối với xe nhập cảng từ Trung Quốc nên được đóng lại trước khi khiến hàng loạt các nhà máy phải đóng cửa và mất việc làm ở Hoa Kỳ.’