Nhóm pháp lý hàng đầu: Việc tẩy chay tổ phụ lập quốc của Úc sẽ làm suy yếu Hiến Pháp