Nhóm tin tặc có liên hệ với Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp nhắm vào các quốc gia ở Biển Đông

Theo cơ quan an ninh mạng Romania, nhóm ‘Unfading Haze Sea’ đã và đang nhắm mục tiêu vào các tổ chức quân sự và chính phủ ở các quốc gia Biển Đông kể từ năm 2018.