Nhóm Tự do Dân sự: Việc chấp thuận vaccine Pfizer COVID-19 là ‘vô trách nhiệm và gây tử vong’