Những bức ảnh con sóng kỳ vĩ, niềm tin sau cuộc hạnh ngộ với Đức Chúa Trời của một nhiếp ảnh gia