Kỳ diệu những đám mây ‘lấp lánh’ màu cầu vồng trước cơn bão