Những bức tượng La Mã cổ đại được khai quật tại một nhà thờ Anh Quốc