‘Những chiến binh ôn hòa’: Cuộc biểu tình đánh dấu động lực chống lại Trung Quốc cộng sản đang gia tăng

‘Cho dù là Trung Quốc, Hoa Kỳ, hay các quốc gia khác trên thế giới, thì hoạt động kỷ niệm phản đối sự chuyên chế và áp bức luôn có cơ sở và nên làm.’