Trung Quốc: Lũ lụt ở Quảng Đông, chính quyền xả lũ khiến người dân không kịp phòng bị