‘Những con tàu của sa mạc’: Khám phá những điều kỳ thú về lạc đà ở Ấn Độ