Những kẻ xâm nhập từ Trung Quốc: ‘Họ đến đây để sát hại chúng ta’