Những người chỉ trích cựu TT Trump lo lắng về các cáo buộc của Biện lý Quận: ‘Yếu hơn tôi nghĩ’