Những rạn nứt hình thành trên thị trường lao động Hoa Kỳ khi tình trạng mất việc làm gia tăng trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng