Những ràng buộc với Trung Quốc đè nặng lên các thương hiệu Hoa Kỳ

Apple, Nike, Adidas, và Disney dưới áp lực của Quốc hội