Những sứ giả mầu nhiệm: Một truyền thống thủ công mỹ nghệ của Lễ Giáng Sinh

Trong gần một thế kỷ, bộ sưu tập Eleven Dot Angels của công ty Wendt & Kuhn đã lan tỏa niềm vui, âm nhạc, và di sản thủ công mỹ nghệ của nước Đức ra khắp thế giới