Nicaragua cắt đứt quan hệ với Đài Loan, công nhận Trung Quốc