Niềm tin của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm do lo ngại về lạm phát, thất nghiệp, và các khó khăn tài chính