Nỗ lực tham gia cuộc tranh biện tổng thống ngày 27/06 của ông RFK Jr. đã thất bại

Ứng cử viên độc lập này không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của CNN về quyền có tên trên lá phiếu và thăm dò ý kiến.